golfeen.dk

Vejen tilbage for rejsebranchen har vist sig længere og sværere end forventet. Markedet for solrejser er ikke i bedring som tidligere vurderet. Skyggen efter pandemien er ikke rigtig lettet, krigen i Ukraine har påvirket rejselysten, og der har været færre mennesker, der ønskede eller var i stand til at rejse. Det har gjort kundekredsen tyndere og samtidig presset markedspriserne på rejser til et lavt niveau, også i højsæsonen. Driftsomkostningerne med stigende og vanskeligt estimerede omkostninger til flybrændstof har sat selskabet i en sådan situation, at ledelsen har været nødsaget til at konstatere, at det ikke længere er meningsfuldt at fortsætte indsatsen med omlægning, rekapitalisering eller alternativt salg og desværre må meddele, at Golfeen er tvunget til at indgive konkursbegæring.

Angående tilbagebetalinger

For de rejsende, der får og har fået aflyst deres rejser, kan tilbagebetaling af det betalte beløb, hvis de har betalt med betalings- eller kreditkort, ske ved at bestride beløbet med den udstedende bank, som normalt er en kortere rute med den hurtigste behandlingstid .

De kan også kræve refusion fra rejsegarantien via Kammarkollegiet I Sverige eller ved at indgive deres krav til kurator og afvente deres proces- og sagsbehandlingstid, som normalt er længere. Erhvervskammeret oplyser i dag på sin hjemmeside, at de "har en høj arbejdsbyrde og sagsbehandlingstiden er derfor længere end normalt, i øjeblikket ca. 4-6 måneder."

Baggrund

I slutningen af 2020 blev Golfeen en del af en større organisation med visionen om at sikre en lys fremtid for virksomheden og dens medarbejdere. Arbejdet med at integrere sig i den nye organisation, effektivisere og modernisere forretningen startede med det samme, og da pandemiens restriktioner på rejser ophørte, kunne virksomheden genoptage driften og igen levere solferier af høj kvalitet til en overkommelig pris.

Med de vanskeligheder og udfordringer, som branchen og virksomheden står over for, blev der tidligere truffet beslutning om at sætte turene på pause i resten af 2022, gennemføre organisatoriske ændringer og tilføje ny kapital, alternativt hente nye ejere med de nødvendige forudsætninger og genoptage driften i 2023 Desværre besluttede virksomhederne bag debet- og kreditkort at tilbageholde betalinger, og da betalingerne til hovedparten bestod via netop den type betalingsmidler, er likviditetssituationen blevet akut, og det åndehul, der kræves for de planlagte tiltag for at sikre overlevelse, er blevet akut eroderet.

Det har været tungt og vanskeligt at blive tvunget til at træffe denne beslutning, og vi beklager virkelig de problemer, dette vil forårsage. Ikke kun for de kunder, der har booket sig ind på en længe ventet soltur, men også alle vores medarbejdere, der har arbejdet så hårdt for Golfeen, og som nu går en usikker fremtid i møde.

Golfeen